Giới thiệu

24/03/2023
Công ty TNHH Quân Bằng là công ty có 100% vốn nước ngoài, được thành lập tháng 3/2008 với định hướng trở thành 1 công ty phát triển bền vững trong lĩnh vực cung cấp thiết bị máy móc, linh kiện vật tư phục vụ ngành sản xuất may mặc, trên cơ sở kết hợp sự hiểu biết về ngành , kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng khai thác sử dụng tốt thiết bị, đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Tập thể công ty với tính đoàn kết cao, cơ cấu gọn nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh doan ổn định cùng với một số phương pháp quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp đang ngày càng khẳng định vị trí và tư thế và vị thế trong ngành may nói chung và trong lĩnh vực tự động hóa ngành may nói riêng .