Bảo hành máy may

01/11/16 09:11:54 Lượt xem: 967
Thời gian bảo hành:Trong điều kiện vận hành bình thường và điện áp ổn định, trừ hàng tiêu hao thì thời gian bảo hành là 12 tháng tính từ ngày giao hàng với các lỗi thuộc kỹ thuật của nhà sản xuất.
Thời gian bảo hành:Trong điều kiện vận hành bình thường và điện áp ổn định, trừ hàng tiêu hao thì thời gian bảo hành là 12 tháng tính từ ngày giao hàng với các lỗi thuộc kỹ thuật của nhà sản xuất.
Trong trường hợp thiên tai : hỏa hoạn, lũ lụt, lúc bên A tự ý vận chuyển bị hư hỏng hay do người sử dụng cố tình gây ra sẽ không thuộc phạm vi bảo hành.
Hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật khác, vui lòng liên hệ trực tiếp tới số điện thoại: 04.36290162/0904.346.258