Máy may hoa văn điện tử lập trình JK-T3020

Thông số kỹ thuật: 
Vận hành tự động, chức năng thêm túi, có thể may chất vải dày

Sản phẩm liên quan