Máy dập nút JK-T1377E

Thông số kỹ thuật: 
Dễ thay đổi 3 mẫu trang trí, tích hợp, xén chỉ tự động, bảng vận hành

Sản phẩm liên quan