Máy bổ túi JK-T5878-68

Thông số kỹ thuật: 
Bảng cảm ứng, cắt chỉ chính xác, cảnh báo hết chỉ

Sản phẩm liên quan